Handelsbetingelser & Vilkår

Handelsbetingelser & Vilkår 

Aktuelle forretningsbetingelser gælder ved oprettelse, bestilling og brug af IPcam-Cloud.dk. Ved at bruge IPcam-Cloud.dk tilkendegiver du , at du har læst, forstår og accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser .

Du er ved at oprette et abonnement hos IPcam-Cloud.dk.

Der er tale om et 12 måneders abonnement, som automatisk forlænges ved udgangen af de 12 måneder. Ved udløbet af perioden vil der ske en automatisk gentegning for en ny 12 måneders periode.

Generelle regler

Kundens konto vil normalt blive oprettet inden for 24 timer efter accept af disse betingelser og kundens betaling af abonnementsprisen. Kunden modtager skriftlig bekræftelse på oprettelse af abonnement per email efter accept af abonnementsaftalen.

Hvis der samtidig med oprettelse af konto, købes et IP kamera via IPcam-Cloud.dk’s hjemmeside erklærer kunden sig indforstået med at der der kan være leveringstid på 3-5 dage. IPftp.dk har ikke selv IP-kamera liggende på lager. Ved køb af IP kamera via IPcam-Cloud.dk’s hjemmeside sendes kameraet direkte fra vores samarbejdspartnere.

Abonnement & Returret

Et abonnement betales og gælder for 12 måneder ad gangen. Herefter betales abonnementet for de næste 12 måneder. Der ydes 30 dages fuld returret (vedr. køb af konto) på en konto hos IPcam-Cloud.dk — det fulde beløb refunderes. Abonnementet er ikke bindende, men refunderes ikke efter 30 dage.

30 dages fuld returret gælder ikke for kamerakøb. Købes konto sammen med kamera (i en pakke løsning) er der alene returret i 30 dage på konto delen og ikke på kameraet.

Returretten på kamerakøb følger købelovens alm. betingelser for internetkøb.

Abonnementet kan opsiges ved at sende en email til info@ipcam-cloud.dk med oplysninger om: Kundenavn og email, hvilken aftale det omhandler, per hvilken dato aftalen evt. ønskes opsagt. Andre former for kommunikation eller e-mails sendt til andre adresser er ikke gyldige opsigelser.

Såfremt IPcam-Cloud.dk forhøjer priserne i løbet af abonnements periode, vil kunden ikke blive opkrævet denne forhøjelse i løbet af kundens igangværende abonnementsperiode.

IPcam-Cloud.dk er berettiget til efter eget skøn at opsige et abonnement med 14 dages skriftligt varsel sendt per email til den af kunden registrerede email-adresse mod tilbagebetaling af det af kunden forudbetalte beløb opgjort i forhold til kundens resterende abonnementsperiode.

Ved kundens accept af forretningsbetingelserne, herunder foretagelse af betaling for første abonnementsperiode ved brug af betalingskort, anses kunden for at have givet sit udtrykkelige samtykke til, at IPcam-Cloud.dk igangsætter det nødvendige med henblik på at give kunden adgang til kontoen. Som følge heraf er kunden ikke berettiget til at fortryde sin bestilling af et abonnement efter det tidspunkt kunden har accepteret forretningsbetingelserne og foretaget betaling, jf. den danske forbrugeraftalelov §12, stk. 2.

Ophør af abonnement

Et abonnement skal opsiges 30 dage før abonnementsperioden ophører ved at sende en email til info@ipcam-cloud.dk. Hvis ikke abonnementet opsiges korrekt og rettidigt, fornyes abonnementet automatisk med den bindingsperiode, på de vilkår, og med de services, som er gældende/inkluderet for den pågældende abonnementype ved gentegingstidspunktet.

Hvis kunden ikke ønsker at fortsætte sit abonnement, forbeholder IPcam-Cloud.dk sig retten til at slette al data på kundens konto 24 timer efter abonnementet udløber.

Betaling

Kunden betaler abonnementet ved brug af betalingskort eller andre betalingsmetoder understøttet af IPcam-Cloud.dk. IPcam-Cloud.dk opkræver ikke betalingskortgebyr ved betaling. Når betalingen (og bestillingen) er gennemført, vil kunden få tilsendt en faktura til den oplyste email-adresse.

Brug af konto

Kontoen må alene anvendes til at lagre billeder fra kontohavers egne IP kamera. Upload af andre filer end billedfiler vil medføre en øjeblikkelig opsigelse af tilmeldingen (Videofiler er ikke tilladt).

Det er ikke tilladt at bruge kontoen til lagring af ulovligt og copyrightbeskyttet materiale. Dette indebærer film (eller filmklip), musik, software og billeder. Det er ikke tilladt at have større filer til download, pornografisk materiale, streaming media eller lagring af materiale, der ikke er tiltænkt brug i forbindelse med lagering fra egne IP kamera.

IPcam-Cloud.dk forbeholder sig retten til at fjerne materiale der i en urimelig grad belaster serverne. Kunden må ikke benytte serverene til at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer eller i øvrigt benytte serverene på en måde der strider imod gældende dansk lovgivning. Kunden er selv ansvarlig for at Kundens data på kontoen ikke krænker tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt for kunden at videresælge IPcam-Cloud.dk tjeneste(r) i form af webhotel, filhosting, billedhosting, m.m.. IPcam-Cloud.dk forbeholder sig retten til at ophæve kundens webhotel ved gentaget misbrug eller overforbrug.

IPcam-Cloud.dk kan ikke gøres ansvarlig for datatab eller for eventuel nedetid på serveren. Billeder og video bliver lagret i 3, 7, 15 eller 30 dage og slettes automatisk herefter.

IPcam-Cloud.dk værner om sikkerhed og privatlivets fred for alle sine brugere , især børn . Derfor er børn under 13 år ikke tilladt at anvende IPcam-Cloud.dk .

IPcam-Cloud.dk’s medarbejdere har ikke tilladelse til at se hvad en bruger uploader til sin konto.
Billeder på kontohavers konto betragtes som privat ejendom.

Hvis IPcam-Cloud.dk bliver opmærksom på krænkelser af  ophavsrettigheder hvor billederne ikke indehaves af uploaderen , er ulovlige eller overtræder loven generelt , vil straks blive slettet, og IP -adressen på uploader rapporteret til myndighederne. Overtrædelse af disse vilkår vil medføre resultere i opsigelse af din konto og du vil ikke kunne uploade yderligere billeder.

Vi forbeholder os ret til at forbyde enhver person eller virksomhed til at uploade og til at bruge vores tjenester, hvis vi finder dette nødvendigt.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader . Alle data , fotografier, beskeder , grafik , kommentarer, tekst , tags eller andre materialer ( “Indholdet”) , er alene ansvarligt for den person, fra hvem sådant indhold stammede . Du, og ikke IPcam-Cloud.dk , er fuldt ansvarlig for al indhold, som du uploader, offentliggør , transmittere eller på anden måde gør tilgængeligt via IPcam-Cloud.dk . IPcam-Cloud.dk kontrollerer ikke Indhold, der offentliggøres , og ikke garantere for nøjagtigheden eller integritet sådant indhold .

IPcam-Cloud.dk er ikke ansvarlig for eventuelle udtalelser eller adfærd af enhver tredjemand, der bruger tjenesten. Ved at bruge IPcam-Cloud.dk du kan blive udsat for Indhold, der er uanstændigt , anstødeligt eller krænkende.

IPcam-Cloud.dk vil ikke være ansvarlig på nogen måde for indhold , herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indhold . IPcam-Cloud.dk vil ikke være ansvarlig for tab eller skade af nogen art opstå som følge af brugen af ​​indhold indsendt , emailet, sendt eller på anden måde gjort tilgængelig på IPcam-Cloud.dk . IPcam-Cloud.dk påtager sig intet ansvar for aktualitet , sletning, fejllevering eller manglende lagring af bruger-indhold , kommunikation eller personlige indstillinger.

Du accepterer at skadesløsholde og holde IPcam-Cloud.dk , ejere og medarbejdere , fritaget for ethvert krav , herunder rimelige advokatsalærer , der fremsættes af tredjemand på grund af eller som følge af indhold , du indsender , overføre, post eller på anden måde gør tilgængeligt eller gemme via IPcam-Cloud.dk ,

Copyright
Ved at uploade dine billeder til IPcam-Cloud.dk giver du ikke automatisk IPcam-Cloud.dk tilladelse til at bruge eller distribuere dine fotos på IPcam-Cloud.dk eller tilknyttede websteder.

Alle billeder uploadet er copyright © deres respektive ejere.

Hvis du er en copyright- ejer eller en repræsentant for denne og mener at en bruger-indsendelse eller andet indhold krænker din ophavsret , kan du sende en meddelelse til IPcam-Cloud.dk og indholdet vil blive suspenderet.

Ophævelse

IPcam-Cloud.dk forbeholder sig retten til at ophæve kundens konto hvis det strider mod forretningsbetingelserne. Dette vil kun ske efter at kunden er blevet advaret om brud på forretningsbetingelser. Advarslen sker per email til den af kunden registrerede email-adresse. IPcam-Cloud.dk fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med ophævelsen af kundens webhotel, herunder direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og retablering af data.

Driftssikkerhed

IPcam-Cloud.dk forbeholder sig retten til at begrænse eller indskrænke adgangen, eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang IPcam-Cloud.dk anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

Backup

IPcam-Cloud.dk foretager under normale forhold ikke løbende backup af alt materiale der ligger på kundens konto. IPcam-Cloud.dk er ikke forpligtet til at foretage backup af det materiale (og software), der ligger på serverene og opfordrer kunden til også selv at sikre en backup af sine data.

Kundeinformationer

Ved oprettelse af en konto vil IPcam-Cloud.dk registrere kundeoplysninger i IPcam-Cloud.dk’s kundedatabase. IPcam-Cloud.dk behandler sådanne oplysninger i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger. Det betyder at IPcam-Cloud.dk på ingen måde vil videregive personoplysninger til en 3. part af nogen form. Hermed forpligter kunden sig til at meddele og opdatere Kundens adresse- og personinformation hvis der sker ændringer. IPcam-Cloud.dk forbeholder sig dog retten til at skaffe sig adgang til kundens lagrede data, i det omfang dette efter IPcam-Cloud.dk bedste skøn er nødvendigt af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold. IPcam-Cloud.dk og dens medarbejdere vil i forbindelse hermed være underlagt en tavshedspligt. Det er kundens ansvar at sikre at de angivne oplysninger er korrekte.

Dine kundedata opbevares i vores kartotek, også selvom du opsiger din konto. Dette er for at bevare din mulighed for at genåbne din konto hvis du skulle ønske dette. Hvis du ønsker at få slettet dine bruger oplysinger fuldstændig fra vores kundekartotek, skal du give særskilt besked herom til mail adressen info@ipcam-cloud.dk.

Ansvar

Kundens brug af sit kontoen sker i enhver henseende på kundens eget ansvar og risiko. IPcam-Cloud.dk påtager sig intet ansvar for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller transmitterer via internettet. IPcam-Cloud.dk fraskriver sig ansvaret for enhver skade og tab som kunden lider i forbindelse med abonnementet eller ophævelsen heraf, herunder brug af eller manglende mulighed for brug af kundens konto eller IPcam-Cloud.dk ydelser. IPcam-Cloud.dk fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, omdømme, tab af data og udgifter til retablering af data.

Ændring af forretningsbetingelserne

IPcam-Cloud.dk er berettiget til at ændre forretningsbetingelserne med 30 dages varsel.

Support

Teknisk support kan kontaktes på email-adressen info@ipcam-Cloud.dk. Al support over email er gratis. IPcam-Cloud.dk tilbyder ikke telefonisk support.

Senest ændret 22. marts 2019